Podzimní hnojení

Podzimní hnojení není mezi zahrádkáři tak oblíbenou a běžnou činností v zahradě a důvod je jasný. Oproti hnojení na jaře a v průběhu vegetace, kde vidíme rychlý efekt v podobě bujné a krásně kvetoucí zahrady, tak podzimní hnojení je dobré spíše pro rostliny a květiny.

Správná volba hnojiva zajistí dostatečné vyzrání rostlinných pletiv a tím optimální přípravu rostlin na zimní období. Podzim-ní hnojiva obsahují zvýšené množství draslíku právě z důvodu vyzrání pletiv a přípravy na zimní období. Hnojení klasickými hnojivy, které se používají v průběhu sezóny není vhodné z důvodu vysokého obsahu dusíku, čímž by se podpořil nežádoucí vegetativní růst a výskyt velmi citlivých částí rostlin.

Velmi vhodné je hnojení ovocných dřevin, kde se posílí buňky květních pupenů a zajistí se odolnost v průběhu zimy. Velmi žádoucí je také podzimní hnojení trávníku, které podpoří odolnost porostu proti nežádoucím patogenům.

Traviny, trvalky a cibuloviny

Pro přihnojení trvalek a trav je již konec termínu, zde je ideální čas srpen- září , i tak ale vyžadují naší péči. U trvalek odstraňujeme suché květy , staré listy, zde opatrně, odstraňujeme pouze ty které jsou nahnile nebo odpadlé od rostliny. Většina listů slouží přes zimu jako ochrana před mrazy, proto je odstraňujeme až na jaře. Některé citlivé trvalky zakrýváme na zimu větvemi chvojí. Traviny je třeba na podzim svázat, aby nedocházelo k jejich polámaní a tím následného zahnívání. Nastává ideální čas na výsadbu okrasných cibulovin. Zde je vhodné výsadbu provést společně s ochranou proti hlodavcům. Hloubka výsadby se řídí dle daného druhu, platí však, že výhodou jsou propustné půdy. Naopak některé rostliny je třeba ze země vytáhnout, platí to hlavně

o hlíznatých rostlinách.

VÝSADBA OVOCNÝCH DŘEVIN

Podzimní výsadba ovocných dřevin je klasickou zahrádkářskou aktivitou v zahradě. Ale opravdu známe všechny základní

a potřebné kroky při výsadbě ovocných dřevin?

Výběr vhodného stanoviště je důležitý, zejména u teplomilných ovocných druhů, tedy broskví, meruněk a nektarinek. U těchto druhů je důležitá chráněná poloha. Všeobecně není vhodné sázet ovocné stromky do mrazových kotlin, tedy údolí, kde je vysoká pravděpodobnost výskytu jarních mrazů. Před výsadbou je nejdůležitější příprava výsadbové jámy. Výsadbová jáma by měla být zhruba 50 cm široká a 40 cm hluboká. Zeminu, kterou získáme vykopáním jámy promícháme s kompostem nebo vhodných substrátem. Pozor nikdy nevysazujeme do samostatného substrátu nebo kompostu.

Příprava dřevin před výsadbou.

U prostokořených dřevin je nutný řez koruny a řez kořenového systému. U kořenů je důležité hladce zaříznout konce kořenů,

které jsou po vyrytí roztřepené a jiným způsobem poškozené. Z důvodu redukce kořenového systému po vyrytí výpěstku

z půdy je nutná také redukce koruny.

Vlastní výsadba: A teď už to hlavní, tedy vlastní výsadba. Připravený výpěstek vložíme do výsadbové jámy, která už bude z části zahrnuta vylepšenou zeminou. Hloubka výsadby by měla být zhruba 10 cm pod místo očkování na výpěstku. Následně stromek dostatečně zalijeme a ukotvíme k zatlučenému kůlu, který nám zajistí stabilitu stromku po výsadbě.

TRÁVNÍK NA PODZIM

Před nástupem zimy je důležité mít v dobré kondici i trávník a připravit ho na zimní období. Základem je odstranění popadaného listí, podzimní vertikutace na odstranění plsti a provzdušnění trávníku. Právě provzdušnění je jedním z opatření, které napomáhá zvýšení odolnosti trávníku

k poškození v průběhu zimního období.

Také sečení je potřeba upravit v průběhu podzimu a to zejména jeho výšku. Není žádoucí mít na zimu posečeno na výšku, kterou realizujeme v průběhu celého roku,

ale optimálně zvýšit a zcela dostačující je výška okolo 5 - 6 cm.

V období září a října je důležité trávník přihnojit speciálními hnojivy se zvýšeným obsahem draslíku železa a síry. Po přihnojení neopomenout zálivku v objemu 10 - 15 mm, tedy 10 - 15 l/m2.

Vhodnou ochranou proti houbovým chorobám zejména pak plísni sněžné je aplikace přípravků na ochranu rostlin (fungicidů).